YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 14 sách GK Hóa lớp 9

Có 10g hỗn hợp bột các kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Phương pháp hóa học xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại.

Bước 1: Ngâm hỗn hợp bột Cu và Fe trong dung dịch HCl dư.

Bước 2: Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy lọc. Làm khô chất rắn đó là bột Cu, cân, giả sử được 7,2g.

Suy ra trong hỗn hợp có 72%, còn lại 28% là Fe. Phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + HCl → không xảy ra phản ứng.

b) Phương pháp vật lí:

Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 2,8g bột Fe.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON