ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Thể tích khí H2 là bao nhiêu?

Cho 20g hỗn hợp Mg và Fe2O3 tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được V lít H2 đktc và dd A. Cho NaOH vào dd A lọc kết tủa nung trog không khí đến khối lượng không đổi còn lại 28g. Giá trị của V là?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 20 gam hỗn hợp gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}Mg:a\left(mol\right)\\Fe_2O_3:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow24a+160b=20\left(I\right)\)

  \(Mg\left(a\right)+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4\left(a\right)+H_2\uparrow\left(a\right)\)

  \(Fe_2O_3\left(b\right)+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3\left(b\right)+3H_2O\)

  Dung dichj A: \(\left\{{}\begin{matrix}MgSO_4:a\left(mol\right)\\Fe_2\left(SO_4\right)_3:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Cho NaOH vào A thì:

  \(MgSO_4\left(a\right)+2NaOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\left(a\right)+Na_2SO_4\)

  \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\left(b\right)+6NaOH\rightarrow2Fe\left(OH\right)_3\left(2b\right)+3Na_2SO_4\)

  Kết tủa \(\left\{{}\begin{matrix}Mg\left(OH\right)_2:a\left(mol\right)\\Fe\left(OH\right)_3:2b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(Mg\left(OH\right)_2\left(a\right)-t^o->MgO\left(a\right)+H_2O\)

  \(2Fe\left(OH\right)_3\left(2b\right)-t^o->Fe_2O_3\left(b\right)+3H_2O\)

  \(\Rightarrow40a+160b=28\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,5\left(mol\right)\\b=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Suy ra được số mol H2, tìm được giá trị V.

    bởi Nguyễn Quỳnh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1