Tính nồng độ % axit trong ddX

bởi Hong Van 26/04/2019

Cho 20g đồng (II) oxit vào một lượng dd H2SO4 19,6% lấy dư sau phản ứng thu được ddX trong đó nồng độ muối là 16%

a) Đã lấy mấy gam ddH2SO4?

b) Tính nồng độ % axit trong ddX

Câu trả lời (1)

 • a) nCuO= \(\dfrac{20}{80}\)= 0,25 (mol)

  CuO + H2SO4 \(\rightarrow\) CuSO4 + H2O

  0,25____0,25_____0,25____0,25 ( mol )

  mH2SO4= 0,25 . 98 = 24,5

  => mdd H2SO4= \(\dfrac{24,5}{19,6}.100\) = 125 (g)

  bởi Dương Minh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan