YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.6 trang 6 SBT Hóa học 9

Bài tập 3.6 trang 6 SBT Hóa học 9

a) Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc, mỗi cốc đựng một dung dịch có hoà tan 0,2 mol HNO3. Thêm vào cốc thứ nhất 20 gam CaCO3, thêm vào cốc thứ hai 20 gam MgCO3. Sau khi phản ứng kết thúc, 2 đĩa cân còn giữ vị trí thăng bằng không ? Giải thích.

b) Nếu dung dịch trong mỗi cốc có hoà tan 0,5 mol HNO3 và cũng làm thí nghiệm như trên. Phản ứng kết thúc, 2 đĩa cân còn giữ vị trí thăng bằng không ? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.6

Các phản ứng hoá học xảy ra trên hai đĩa cân:

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + CO2

a) Vị trí của hai đĩa cân trong thí nghiệm lần thứ nhất :

Số mol các chất tham gia (1): nCaCO3 = 20 : 100 = 0,2 mol bằng số mol HNO3

Số mol các chất tham gia (2): nMgCO3 = 20 : 84 ≈ 0,24 mol nhiều hơn số mol HNO3

Như vậy, toàn lượng HNOđã tham gia các phản ứng (1) và (2). Mỗi phản ứng đều thoát ra một lượng khí CO2 là 0,1 mol có khối lượng là 44 x 0,1 = 4,4 (gam). Sau khi các phản ứng kết thúc, 2 đĩa cân vẫn ở vị trí thăng bằng.

b) Vị trí của hai đĩa cân trong thí nghiệm lần thứ hai :

Nếu mỗi cốc có 0,5 mol HNO3 thì lượng axit đã dùng dư, do đó toàn lượng muối CaCO3 và MgCO3 đã tham gia phản ứng:

Phản ứng ( 1 ) : 0,2 mol CaCO3 làm thoát ra 0,2 mol CO2 ; khối lượng các chất trong cốc giảm : 44 x 0,2 = 8,8 (gam).

Phản ứng (2) : 0,24 mol MgCO3 làm thoát ra 0,24 mol CO2 ; khối lượng các chất trong cốc giảm : 44 x 0,24 = 10,56 (gam).

Sau khi các phản ứng kết thúc, hai đĩa cân không còn ở vị trí thăng bằng. Đĩa cân thêm MgCO3 sẽ ở vị trí cao hơn so với đĩa cân thêm CaCO3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.6 trang 6 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thu thủy

  cho 5,4 g al vào dung dịch axit sunfuric 0,5M. tính v khí thoát ra, tính V dung dịch axit sunfuric phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

   

  Cho 100g dung dịch H3PO4 39,2% tác dụng với 100g dung dịch NaOH 25% thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm các chất trong A.

  Bài giải:

  Ta có: nH3PO4 = 3,92:98=0,4(mol); nNAOH=25:40=0,625(mol)

  Như vậy nH3PO4<nNaOH<2nH3PO4

  Nên xảy ra các phản ứng sau:

  H3PO4+NaOH->NaH2PO4+H2O (1)

  NaH2PO4+NaOH->Na2HPO4+H2O (2)

  Thu được dd chứa x mol NaH2PO4 và y mol Na2HPO4

  Số mol nguyên tử Na trong hh muối bằng số mol Na trong NaOH, nên x+2y=0,625 (a)

  Số mol PO4 trong hh muối bằng số mol PO4 trong lượng axit ban đầu :x+y=0,04(b)

  Giải hpt (a) và (b) ta được:

  y=0,225 và x=0,175

  Mà mdd sau p/ứ thu đc =100+100=200g

  Vậy C% của NaH2PO4=(120x0,175)/200x100%=10,5%

         C% của Na2HPO4=142x0,225/200x100%=15,975%

  Trong sách của mình giải như thế này nhưng mình không hiểu chỗ mình in đậm, bạn nào có cách giải dễ hiểu hơn cho mình tham khảo với. Với lại các bạn giải thích dùm mình chỗ in đậm luôn nha! Cảm ơn bạn nhìu :D

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Tại sao cho kim loại phản ứng với axit đặc lại ra đc hai chất khử sản phẩm  ví dụ ( so2;h2s)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Cho 43,09g dd HCL 29,78% vào bình chứa 53,2g 1 kim loại kiềm. Cho bay hơi dd thu đc bã rắn, tìm kim loại trong các trường hợp sau 

  a. Bã rắn gồm 1 chất , có m=67,4g

  b.Bã rắn có 2 chất, có m=99,92g

  c.Bã rắn có 3 chất, có m=99,92g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cần dùng bao nhiêu g dung dịch HCl 3.65% để trung hòa 200g dung dịch NaOH 10%.   Tính C% của dung dịch muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho 12,6 Na2So3 tác dụng vừa đủ 200ml dung dịch H2SO4

  a)Viết phương trình phản ứng

  b) Tính VSo2

  c)Tính Cm của dung dịch axit đã dùng

  Trả lời nhanh giúp mình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  các bạn ơi giúp mình với

  trung hòa hoàn toàn 400ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 10%. tính m dung dịch NaOH 10%cần dùng

  mong các bạn giúp đỡ nhiệt tình. cảm ơn các bạn nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  • Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,5M để trung hòa 50gam dung dịch NaOh 10%
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 8.3 g nhôm và sắt phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 25% loãng. Sau phản ứng thu được 5.6 lít khí H2( đktc)

  a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại

  b. Tính khối lượng dung dịch axit 25% cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho 8.8 g Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4.48 lít khí.

  a. Tính kjoosi lượng MgO

  b. Tính thể tích dung dịch HCl 1.5 M cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  cho 20 g hỗn hợp CuO và Mg vào 200 g dung dịch HCl vừa đủ thì thấy thoát ra 4,48 l khí (đktc) và dung dịch A.Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  1. bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu sau H2O, HCl, H2SO4 , HNO ?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  hòa tan hoàn toàn 19,2g hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B cần V lít dd HCL ,thu được 8,96 lít khí Hidro và dd Y.cho dd Y tác dụng với dd NAOH dư thu được m g kết tủa gồm 2 hidrõit

    a. tính V và m biết A,B hóa trị II

  b.xác định kim loại biết tỉ lệ khối lượng nguyên tử của A và B là3:7,tỉ lệ số mol tương ứng là 1:3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  câu 4: (3,0 điểm) hỗn hợp kim loại x gồm fe, al, ag ở dạng bột. chia 24,5 gam x làm 2 phần không bằng nhau: - hoà tan phần (i) trong dung dịch hcl dư, có 4,928 lít h2 (đktc) thoát ra. - cho phần (ii) vào 660ml dung dịch cuso4 0,5m ( phản ứng xảy ra vừa đủ) thu được dung dịch y chứa 39,9 gam chất tan và m gam chất rắn z. a. tính khối lượng của phần (i) b. tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Cho 10g hỗn hợp B gồm 2 kim loại Mg và Cu tác dụng với lượng dư dung dịch axit clohidric loãng thấy thoát ra 3,36 lít khí ( đktc).Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

    Cho 31,2 gam hỗn hợp bột nhôm và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 2M.Sau phản ứng thu được 35,84 lít khí hiđrô bay ra(đktc)

  a, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

  b,Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử:

  Fe + HNO3   ----->    Fe(NO3)2   +    NO   + H2O

  Fe + HNO3   ----->    Fe(NO3)2   +    NO2   + H2O

  Cu + HNO3   ----->    Cu(NO3)2   +    NO2  + H2O

  Cu + HNO3   ----->    Cu(NO3)2   +    N3   + H2O

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  2 / Trộn 120 ml dd H2SO4 với 40 ml dd NaOH, dd sau khi trộn chứa 1 muối Axit và còn dư H2SO4 nồng độ 0,1 M. mặt khác nếu trộn 40 ml H2SO4 với 60 ml dd NaOH thì trong dd sau khi trộn còn dư dd NaOH có nồng độ 0,16 M . Xác định CM của 2 dd H2SO4, NaOH ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  1/ Tính CM của dd H2SO4 và NaOH? biết rằng 10 ml dd H2SO4 tác dụng vừa đủ với 30 ml dd NaOH . nêu lấy 20 ml dd H2SO4 cho tác dụng với 2,5 g CaCO3 thì Axit còn dưu và lượng dư này tác dụng vừa đủ với 10 ml NaOH 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Hòa tan 8,1g ZnO trong 580ml dd H2SO4M.

  a)Tính khối lượng axit đã tha gia phản ứng và khối luoựg muối tạo thành

  b) Tính nồng độ mol các chất trong dd sau phản ứng, giả sử thể tích dd không đổi

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  c​ho 10g hh magie và đồng vào dd h2so4 loãng dư ,sau phản ứng thu được 3,92 lít khí ở đktc.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết đồng không phản ứng với dd h2so4 loãng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Cho 10g CuO tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch HCl 1M. Tính nồng độ mol/lit của các chất thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

   cho 10h hỗn hợpCcu và CuO tác dụng với dd h2so4 (loãng) lấy chất rắn  không tan cho vào dd h2so4  (đặc ) nóng  thì thu được 1,12 lít khí A a) a)viết  pthh các pư xảy ra và cho biết tên khí A

  b)tính % kl các chất có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  khi cho 100ml dd KOH 1M vao 100ml dd HCL thu được dd có chứa 6,525 g chất tan. nồng độ mol của HCL trong dd đã dùng la???

  giải giùm e đi ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Fe +HCl trg pt này Fe thuộc hóa trị mấy

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  chia 0,9 mol hh hai axit no thành 3 phần bằng nhau

  • phần 1 : đót cháy hoàn toàn thu đc 11,2 (l) khí CO2 ( dktc)
  • phần 2 tác dụng vừa đủ vs 500 ml dd NaOH 1M
  • phần 3: td vừa đủ vs rượu etylic ( xúc tác H2SO4 đặc) thu đc m (g) hh 2 este không chứa nhóm chức khác.
  tìm CTCT 2 axit ban đầu và m?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  1.Hòa tan 100g dd K2SO3 nồng độ 21,6% vào 200ml dd H2SO4(D=1,04g/ml)

  a)Tính khối lượng chất dư sau phản ứng

  b)Tính nồng độ % các chất tan sau phản ứng

  2.Hóa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp gồm Fe và Al bằng 1 lượng dd H2SO4 2M(vừa đủ) người ta thu được 8,96 lít khi ở đktc

  a)Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại có trong hôn hợp

  b)Tính VddH2SO4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Thả 12g hỗn hợp nhôm và bạc vào dd axit sunfuric 7,35%. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 13,44 lít khí hidro(đktc)

  a)Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  b)Tính thể tích dd H2SO4 cần dùng. Biết D=1,025g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1.Hòa tan 100g dd K2SO3 nồng độ 21,6% vào 200ml dd H2SO4(D=1,04g/ml)

  a)Tính khối lượng chất dư sau phản ứng

  b)Tính nồng độ % các chất tan sau phản ứng

  2.Hóa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp gồm Fe và Al bằng 1 lượng dd H2SO4 2M(vừa đủ) người ta thu được 8,96 lít khi ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Cho bột sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd H2SO4 đặc nóng có C%=78.4 thu được dd A, trong đó nồng độ % của Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư bằng nhau, giải phóng khí SO2.

  a) Tính C% của muối sắt và H2SO4 dư trong dd A.

  b) Tính V dd NaOH 2M cần để tác dụng hết vs 50g dd A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Để hoà tan hoàn toàn 4gam FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (D=1,05 g/ml). Xác định công thức phân tử của oxit sắt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Trộn các dd axit HCl 0,3M; h2SO4 0,1M với những thể tích bằng nhau đc dd X. Dùng 300ml dd X trung hòa V ml dd B có NaOH 0,2M và KOH 0,15M thu đc dd Y.

  1. Tính V

  2. Cô cạn dd Y thu đc bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

     Bài 1: Hòa tan 12,4g Natri oxit vào nước ta thu được 200ml dd A có D= 1,01g/ml.                                                                                                 a)Tính nồng độ CM của dd A.                                                                                                                                                                                      b)Tính KL dd H2SO20% cần để trung hòa dd A và nồng độ % các chất trong dd sau phản ứng trung hòa.

     Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 21,1g hỗn hợp bột Zn và ZnO bằng dd HCl 2M (vừa đủ). Sau khi phàn ứng kết thúc, thu được 4,48l H2 (đktc). Tính:    a)Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu?                                                                                                                                        b)Thể tích dd Axit cần dùng?                                                                                                                                                                                    c) Nồng độ mol của dd sau cùng. Giả sử thể tích dd không thay đổi.

     Bài 3: Cho hỗn hợp bằng 12 Mg và MgO tác dụng với dd HCl 20% (D= 1,1g/ml). Khi phản ứng kết thúc người ta thu được 3,36l khí (đktc). Tính:     a) Thành phần % khối lượn MgO trong hỗn hợp.                                                                                                                                                      b) Thể tích dd HCl cần dùng cho quá trình hòa tan hỗn hợp.  

     Bài 4: Chi 300ml dd HCl 3M tác dụng hoàn toàn với 16,2g hỗn hợp gồm MgO và Al2O3. Viết PTHH và tính Kl mỗi oxit tong hỗn hợp ban đầu.

     Bài 5: Cho 9g hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng hết với dd HCl 20$ thấy có 10,08l H2 (đktc) thoát ra.                                                                  a) Xác định thành phần % khối lượng của hỗn hợp đầu.                                                                                                                                          b) Tính KL Axit cần dùng vừa đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  B1:hòa tan hoàn tan 7,56g kim loại M(hóa trị n) bằng đ HCl dư thu được 9,408(l) khí ở đktc.xác đinh M

  B2:hòa tan hoàn toàn 2,43g hh Mg,Zn bằng dd H2s04 loãng dư sau pư thu đc 1,12(l) khí ở đktc và dd X.xác định muối trong X

  B3:cho 100ml dd H2SO4 aM tác dụng với 150ml dd NaOH 1,5M thu đc dd Y. dd Y hòa tan tối đa 1,35g Al.xác định a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hỗn hợp kim loại X gồm Al và Cu. Cho hỗn hợp X vào cốc đựng dd HCl khuấy đều cho tới khi khí ngừng thoát ra thu được chất rắn Y nặng a gam. Nung Y trong oxi tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,35a gam oxit. Tính % của Cu trong chất rắn Y?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1.Có 4 ống nghiệm đựng chất lỏng: H2SO4;HCl;HNO3;H2O bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết chúng. Viết PTHH

  2.Chỉ dùng quỳ tím nhận biết 3 chất sau: H2SO4;HCl;BaCl2 bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH

  3.Cho các chất sau: Mg; Fe; Cu; CuO; K2O; SO3; P2O5; Ba(OH)2; Fe(OH)3;ZnO

  a) gọi tên và phân lọa chúng

  b) Viết phương trình phản ứng cua các chất trên với:

  -Nước

  -Dd H2SO4 loãng

  -DD KOH

  help me mai nộp zoi!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  1. Hoà tan hoàn toàn 1,6g Fe2O3 vào 200ml đ HNO3 1M

  a/ Viết pt pứ

  b/Tính CM của cac chất có trong đ thu đc?( xem thể tích thay đổi không đáng kể

  2. Hoà tan 12g hh MgO ,CuO hết vào 100 ml đ H2SO4 2M. Tính

  a/ Kl mỗi oxit có trong hh ban đầu

  b/ % kl mỗi oxit có trong hh ban đầu

  Câu 2 giai toán hpt nha mấy bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  1.Cho 57g axit sunfuric 10% vào 200g dd BaCl2 2,6%

  a)Viết hương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành

  b)Tính nồng độ % của các chất có trong dd sau khi tách bỏ kết tủa

  2.Cho axit clohidric phản ứng với 6g hỗn hợp dạng bột gồm Mg và MgO

  a)Tính thành phần phần trăm khối lượng của MgO có trong hỗn hợp nếu phản ứng tạo ra 2,24 lít khí H2(đktc)

  b)Tính thể tích dd HCl 20%(D=1,1g/ml) vừa đủ để phản ứng với hỗn hợp đó

  3. Thả 12g hỗn hợp nhôm và bạc vào dd axit sunfuric 7,35%. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 13,44 lít khí hidro(đktc)

  a)Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  b)Tính thể tích dd H2SO4 cần dùng. Biết D=1,025g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  1.Hòa tan 4g sắt(III) oxit bằng một lượng H2SO4 9,8% vừa đủ

  a)Tính mH2SO4 đã dùng

  b)Tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng

  2.Để hòa tan 6,5g kẽm thì tiêu tốn hết m gam dd HCl 30%

  a)Tính khối lượng m của dd HCl đã dùng

  b)Tính nồng độ% của dd thu dược sau phản ứng

  help me!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  1. Hòa tan sắt vào 500ml dd H2SO4 thu được 33.6 lít hidro

  a/ Tính khối lượng sắt đã pứ

  b/ Tính CM của dd H2SO4 ĐÃ DÙNG?

  C/ Tính thể tích không khí đề đốt hết H2 sinh ra ở pứ trên. Biết thể tích khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.

  2. Trung hòa 200ml dung dịch NaOH 4M bằng dung dịch H2SO4 9,8%

  a/ Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

  b/ Thay dd H2SO4 bằng dd HCl thì phải dùng bao nhiêu ml dd 10%(D=1,05g/mol)để trung hòa dd NAOH trên?

  Các bn giúp mình với nha mình đang cần gấp lắm. Thank you very much.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hỗn hợp kim loại X gồm Al và Cu. Cho hỗn hợp X vào cốc đựng dd HCl khuấy đều cho tới khi khí ngừng thoát ra thu được chất rắn Y nặng a gam. Nung Y trong oxi tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,35a gam oxit. Tính % của Cu trong chất rắn Y?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Hòa tan hoàn toàn 10,2g hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B có hóa trị lần lượt là II và III  cần dùng vừa đủ 500 ml HCl, sau phản ứng thu được 45,7g muối HCl và V lít H2. Tìm V và CM của dung dịch HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Hoà tan 4g MgO vào 150g đ HCl 7,3%. Viết PTHH và tíng nồng độ %của các chất trong đ thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Hòa tan hoàn toàn 4g Mg cần vừa đủ 200ml dung dịch H2SO4. 

  a, Tính nồng độ mol của dung dịch axit.
  b.Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hòa tan 50g canxi cacbonat vào dung dịch HCl dư. Biết hiệu suất phản ứng 85%. tính thể tích khí thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Cho 22,4l khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH tạo ra muối trung hoà                  a)Viết PTHH và tính nồng độ mol của dd NaOH đã dùng.                                                                   b) Thay dd NaOH trên bằng dd NaOH 5,6%. Tính KL dd NaOH 5,6% cần dùng vừa đủ và KL muối K2CO3 thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Trung hòa 100 ml dung dịch HCl 2M = 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Tìm nồng độ mol các chất sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Để hòa tan 28,2g hỗn hợp gồm ZnO, MgO và Fe2O3 cần dùng 328,5g đd Hcl 10%. Sau phản ứng thu được dung dịch B đem dung dịch B đi khô cạn được m(g) muối khan. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho 2,64g hỗn hợp X gồm 2 KL A,B có cùng hoá trị đứng trước H vào 600ml dd HCl 0,2M. Sau khi p/ư xong lọc lấy phần dd đem cô cạn thu được 6,34g hỗn hợp muối khan

  a/ Chứng minh rằng hỗn hợp X tan không hết

  b/ Xác định tên 2 KL biết tỉ lệ số mol của 2KL lần lượt là 1 và 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • van dai

  cho Fe2o3 phan ứng với 6hcl ta sẽ thu được 2fecl2 va 3h2o dung dich nước se là mầu nâu vậy làm cách nào để dung dich nước trở lại thành màu trắng

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ah'ss Min'ss

  1. Hãy xác định công thức của một oxit kim loại hoá trị III, biết rằng hòa tan 8 gam oxit bằng 300 ml H2SO4 loãng 1M, sau phản ứng phải trung hòa lượng axit còn dư bằng 50 gam dung dịch NaOH 24% 
  2. 1,44 gam kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Dung dịch thu được còn chứa axit dư và phải trung hòa bằng 60 ml dung dịch xút ăn da 0,5M. Tìm kim loại nói trên 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

  A. 6,545 gam                            B. 5,46 gam                          C. 4,565 gam                         D. 2,456 gam

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho 10 gam đá vôi phản ứng với axit clohiđric có dư người ta thu được bao nhiêu lít khí cacbonic (ở đktc)? Biết rằng đá vôi có chứa 25% các tạp chất không hòa tan.

  A. 2,24 lít       B. 4,48 lit          C. 3,36 lit         D. 1,68 lit

  Cảm ơn nhìu^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF