AMBIENT

Tính C% dd muối sinh ra

bởi Nguyễn Anh Hưng 25/04/2019

cho 400gam dung dịch H2SO4 tác dụng hết với 13 gam Zn. Tính:

a) C% dd axit đã dùng

b) C% dd muối sinh ra

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nH2SO4=\(\dfrac{400}{98}=4,08\left(mol\right)\)

  nZn=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

  pthh:

  H2SO4 + Zn \(\rightarrow\) ZnSO4 + H2\(\Rightarrow\) H2SO4

  0,2.........0,2..... ..0,2..... ...0,2(mol)

  a, C%dd h2so4=\(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%=\dfrac{n.M}{400}.100\%=\dfrac{0,2.98}{400}.100\%=4,9\%\)

  b, mdd ZnSO4=400+13-mH2=413-0,4=412,6(g)

  C%dd ZnSO4=\(\dfrac{n.M}{412,6}.100\%=\dfrac{0,2.161}{400}.100\%=8,05\%\)

  bởi Đặng Ngọc Hùng 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>