YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.2 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 3.2 trang 5 SBT Hóa học 9

Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng), các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ? Viết các phương trình hoá học.

(Biết H2SO4 loãng không tác dụng với Cu).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.2

Những cặp chất tác dụng với nhau là:

- Fe(OH)3 và HCl           

- KOH và HCl

- Fe(OH)3 và H2SO     

- KOH và H2SO4

- KOH và CO2

Phương trình hóa học:

Fe(OH)+ 3HCl → FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)+ 3H2SO→ Fe2(SO4)+ 6H2O

2KOH + CO→ K2CO+ H2O

KOH + HCl → KCl + H2O

2KOH + H2SO→ K2SO+ 2H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF