YOMEDIA

Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A biết rằng m Cu gấp ba lần m Ag

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm: Ag , Al ,Cu vào dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư).Sau

phản ứng thu được chất rắn B, dung dịch D và 8,064 lít khí H 2 ( điều kiện tiêu chuẩn).

a.Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

b.Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A ? Biết rằng m Cu gấp ba lần m Ag .

c.Tính khối lượng dung dịch H 2 SO 4 24,5% đã dùng? Biết rằng người ta dùng dư 15%

d. Tính nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch thu được sau phản ứng ?

Theo dõi Vi phạm
VDOC

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ Chỉ có Al tan , Ag và Cu không t/d

  PTHH :2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2

  mol :0,24....0,36...........0,12.............0,36

  b/ Có : nH2 = 8,064/22,4 = 0,36(mol)

  mAl = 0,24 . 27 =6,48(g)

  => m(Cu + Ag) = 14 - 6,48 = 7,52(g)

  Đặt mAg = a (g) => mCu = 3a(g)

  => a + 3a = 7,52

  => a = 1,88(g)

  Do đó : \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=6,48\left(g\right)\\m_{Ag}=a=1,88\left(g\right)\\m_{Cu}=3a=3.1,88=5,64\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  c/ mH2SO4 (Pứ) = 0,36 . 98 =35,28(g)

  => mdd H2SO4 (Pứ)= \(\dfrac{35,28.100\%}{24,5\%}=144\left(g\right)\)

  mà cần dùng dư 15 % so với lý thuyết

  => mdd H2SO4 (cần dùng) = 144 + 15%. 144 =165,6(g)

  d/ Vì t/d với dd H2SO4 loãng dư

  => dd D gồm \(\left\{{}\begin{matrix}H_2SO_4dư\\Al_2\left(SO_4\right)_3\end{matrix}\right.\)

  Theo ĐLBTKL :

  mdd sau pứ = mAl + mdd H2SO4 - mH2 = 6,48 + 165,6 - 0,36.2 =171,36(g)

  => C%Al2(SO4)3 / dd D = \(\dfrac{0,12.342}{171,36}.100\%=23,95\%\)

  Do dùng dư 15% so với lý thyết

  => mH2SO4 (dư ) = 15% . 35,28 =5,292(g)

  => C%H2SO4 / dd D = \(\dfrac{5,292}{171,36}.100\%=3,1\%\)

    bởi Phạm Phương 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)