Tính thể tích khí Hiđro thu được

bởi Nguyễn Thị Lưu 21/07/2019

Hoà tan 13 gam Kẽm vừa đủ thể tích dung dịch HCL 2M

a. Viết PTPƯ

b. Tính thể tích khí Hiđrô thu được (đo ở đktc)

c. Tính khối lượng muối tạo thành

d. Tính thể tích dung dịch HCL

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  b) Ta có: \(n_{H_2}=n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\\ n_{HCl}=2.n_{Zn}=2.\dfrac{13}{65}=0,4\left(mol\right)\)

  Thể tích khí H2(đktc):

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  c) Khối lượng muối tạo thành:

  \(m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2\left(g\right)\)

  d) Thể tích dung dịch HCl:

  \(V_{ddHCl}=\dfrac{n_{HCl}}{C_{MddHCl}}=\dfrac{0,4}{2}=0,2\left(l\right)=200\left(ml\right)\)

  bởi Hiếu Hiếu 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan