Tìm khối lượng hh X

bởi Trịnh Lan Trinh 21/07/2019

Mình đang rất cần xin các bạn ai biết chỉ mình với vì ngày mai mình thi ròi

hhX gồm hai kim loại A và B có hóa trị a,b chia làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: hòa tan hết trong dd HCl 2M thì thấy tốn hết 400ml

Phần 2: đốt cháy hoàn toàn trong oxi thì thu được 14,2g hh Y (2oxit bazơ)

a) tìm khối lượng hhX

b)cho A là Mg và số mol A bằng 1/2 số mol B. Tìm B

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số mol của Mg

  \(\Rightarrow n_B=2x\left(mol\right)\)

  Phần 1: hòa tan hết hỗn hợp X trong dd HCl

  \(Mg\left(x\right)+2HCl\left(2x\right)--->MgCl_2+H_2\)

  \(2B(2x)+2bHCl(2bx)--->2BCl_b +bH_2\)

  \(nHCl=0,8(mol)\)

  \(\Rightarrow2x+2bx=0,8\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{0,8}{2+2b}\)\((I)\)

  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trong oxi thì

  \(2Mg(x)+O_2-t^o->2MgO(x)\)

  \(4B(2x)+bO_2-t^o->2B_2O_b(x)\)

  14 gam hỗn hợp Y\(\left\{{}\begin{matrix}MgO:x\left(mol\right)\\B_2O_b:x\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow40x+x\left(2B+16b\right)=14,2\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{14,2}{2B+16b+40}\)\((II)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\dfrac{0,8}{2+2b}=\dfrac{14,2}{2B+16b+40}\)

  \(\Leftrightarrow28,4+28,4b=1,6B+12,8b+32\)

  \(\Leftrightarrow B=\dfrac{15,6b-3,6}{1,6}\)

  Vì b là hóa trị của kim loại B, ta xét:

  - Khi \(b=1=>B=7,5(loại)\)

  \(b=2=>B=15,25(loại)\)

  \(b=3=>B=27(Al)\)

  Vậy kim loại B cần tìm là Al, có hóa trị III

  Từ (I) \(\Rightarrow x=\dfrac{14,2}{2.27+16.3+40}=0,1\)

  \(\Rightarrow mMg=0,1.24=2,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow mAl=2.0,1.27=5,4\left(g\right)\)

  tìm khối lượng hhX

  \(m_X=mMg+mAl=7,8\)

  bởi Nguyen Tai Loc 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan