Tính thành phần % về khối lượng của mỗi oxit CuO và PbO

bởi thuy tien 22/09/2018

Khử hoàn toàn 5,43g hỗn hợp gồm CuO và PbO bằng khí H2 thu được 0,9g nước

a, Viết phương trình hóa học

b, Tính thành phần % về khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu?

hihi giúp mk vs bài này rất quan trọng mk cần gấp mong các bn giúp mk

Câu trả lời (1)

 • a) CuO + H2 =(t*)=> Cu + H2O
  PbO + H2 =(t*)=> Pb + H2O

  b) \(n_{H_2O}=\dfrac{0,9}{18}=0,05\left(mol\right)\)

  Gọi số mol của CuO và PbO lần lượt là x, y

  Ta có :

  CuO + H2 =(t*)=> Cu + H2O (1)

  x____________________x (mol)
  PbO + H2 =(t*)=> Pb + H2O (2)

  y_____________________y (mol)

  Theo bài ra ta có phương trình :

  80x + 223y = 5,43 (*)

  Theo phương trình (1) và (2) ta có phương trình:

  x + y = 0,05 (**)

  Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}80x+223y=5,43\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\)

  Giải phương trình ta có:\(x=0,04;y=0,01\)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=0,04.80=3,2\left(g\right)\)

  %m CuO = 3,2 / 5,43 x 100% = 58,93%

  => %m PbO = 100% - 58,93% = 41,01%

  bởi chu thị thùy Linh 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan