RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 88 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 88 sách GK Hóa lớp 12

Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân?

A. Bột sắt

B. Bột lưu huỳnh

C. Bột than 

D. Nước

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Lưu huỳnh tác dụng ngay với Hg ở nhiệt độ phòng tạo muối HgS (là chất rắn) dễ xử lí hơn.

Phương trình hóa học:  Hg + S → HgS

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 88 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1