YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 88 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 88 sách GK Hóa lớp 12

Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

- Tính chất hoá học chung là tính khử:

+ khử được phi kim,

+ Khử được ion H+ trong nước

+ tác dụng với dung dịch axit

+ khử được ion kim loại trong dung dịch muối

M → Mn+ + ne (1 ≤ n ≤ 3)

Tính chất này là do số electron lớp ngoài cùng là 1, 2, 3 nên có xu hướng bứt ra khỏi nguyên tử để tạo cấu hình bền vững có 8e lớp ngoài cùng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 88 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 88 SGK Hóa học 12

Bài tập 3 trang 88 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 89 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 89 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 89 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 89 SGK Hóa học 12

Bài tập 18.1 trang 37 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.2 trang 37 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.3 trang 37 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.4 trang 37 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.5 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.6 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.7 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.8 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.9 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.10 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.11 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.12 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.13 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.14 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.15 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.16 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.17 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.18 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.20 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.22 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.24 trang 41 SBT Hóa học 12

Bài tập 1 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 8 trang 122 SGK Hóa học 12 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON