YOMEDIA

Bài tập 18.2 trang 37 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.2 trang 37 SBT Hóa học 12

Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm

A. 15,5 g.    

B. 0,8 g.

C. 2,7 g.    

D. 2,4 g.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.2

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.2 trang 37 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp mg, fe,cu bằng dung dịch h2so4 đặc nóng,dư thu được 2,24l khí so2(đktc) duy nhất và dung dịch chứa m muối. giá trị m là :

  A.23,2

  B.13,6

  C.12,8

  D.14,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho Mg phản ứng với 200g dung dịch HCl 3,65%.Tính khối lượng Mg phản ứng và thể tích khí H sinh ra (đktc).Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  1/ Tính chất hóa học chung của kim loại là:
  A. tính oxh.
  B. tính hoạt động mạnh.

  C. tính khử và tính oxh.

  D. tính khử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>