YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.10 trang 38 SBT Hóa học 12

Giải bài tập 18.10 tr 38 SBT Hóa học 12

Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3+ Ag

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Mn2+ , H+, Fe3+, Ag+ 

B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.    

D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.10

Mn2+ < H+ < Fe3+< Ag+

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.10 trang 38 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF