YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen. Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.19

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Cu không phản ứng với dung dịch HCl.

2Cu + O2 → 2CuO

Khối lương Cu là: 4/80.64 = 3,2g

Đặt số mol Mg và Zn lần lượt là x và y. Ta có : 24x + 65y = 8,85- 3,2 = 5,65 (1)

Số mol H2 là : x + y = 3,36/22,4 = 0,15 (2)

Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) được x = 0,1 ; y = 0,05

%mMg = 0,1.24/8,85 x 100% = 27,12%

%mZn = 0,05.65/8,85 x 100% = 36,72%

&mCu = 100 - 27,12 - 36,72 = 36,16%

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.19 trang 40 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF