YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.5 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.5 trang 38 SBT Hóa học 12

Nung nóng 16,8 g bột sắt và 6,4 g bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì có V lít khí thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 2,24    

B. 4,48.

C. 6,72.    

D. 3,36.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.5

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.5 trang 38 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF