YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12

Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.23

Sử dụng phương trình cho - nhận e và phương trình bán phản ứng, ta có:

Fe   → Fe3+ + 3e

0,02 ← 0,02 ← 0,06 (mol)

4HNO3 + 3e → NO + 3NO3- + 2H2O

0,08 → 0,06 (mol)

Fe dư: 0,02 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,01 ← 0,02 → 0,03 (mol)

Muối thu được là Fe(NO3)2 : 0,03mol → m Fe(NO3)2 = 5,4g.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.23 trang 41 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF