YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.12 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.12 trang 39 SBT Hóa học 12

Khi cho hỗn hợp kim loại gồm: Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

A. Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

B. 2Al + 3Cu2+ ⟶ 2Al3+ + 3Cu

C. Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

D. Al + 3Ag+ ⟶ Al3+ + 3Ag

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.12

Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.12 trang 39 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF