YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.9 trang 38 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.9 trang 38 SBT Hóa học 12

Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch

C. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+

D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.9

Fe2+ oxi hoá được Cu

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.9 trang 38 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF