YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.11 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.11 trang 39 SBT Hóa học 12

Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau :

Hg2+ + 2Ag → Hg + 2Ag+

Hg2+ + Cu → Hg + Cu2+

3Hg + 2Au3+ → 3Hg2+ + 2Au

2Ag+ + Cu → 2Ag + Cu2+

Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

A. Au3+

B. Hg2+   

C. Ag+

D. Cu2+

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.11

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.11 trang 39 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF