YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.20 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.20 trang 40 SBT Hóa học 12

Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.20

Nhận thấy nếu Fe bị oxi hóa thành Fe3+ thì lượng Fe3+ tạo ra cũng không đủ hoà tan hết bột Cu do đó axit HNO3 hoà tan hết Fe và có phản ứng với Cu một lượng x mol. Sử dụng phương trình bán phản ứng và phương trình ion rút gọn ta có:

Fe → Fe3+ + 3e

0,15 → 0,45(mol)

4HNO+ 3e → NO + 3NO3+ 2H2O

0,6 ←0,45 (mol)

Cu → Cu + 2e

x → 2x (mol) ← 2x (mol)

4HNO3+ 3e → NO + 3NO3+ 2H2O

Lượng Cu còn lại do Fe3+ hoà tan : 2Fe3+ + Cu → 2Fe2++ Cu2+

0,15 →0,075(mol)

Số mol Cu = 0,075 + x = 0,15 → x = 0,075 (mol)

Vậy số mol HNO3 phản ứng là: 0,6 + 8.0,075/3 = 0,8 mol

VHNO3 = 0,8l

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.20 trang 40 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF