YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.15 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.15 trang 40 SBT Hóa học 12

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

Giả thiết Cu giải phóng ra đều bám hết vào đinh sắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.15

a) Fe + CuSO4 → FeSO+ Cu (1)

Fe     +    Cu2+   →  Fe2+ + Cu (2)

Chất khử    chất oxi hóa

b) Theo (1) cứ 1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng đinh sắt tăng 8 g

x mol → 0,8 g

x = 1.0,8/8 = 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là :

0,1.1000/200 = 0,5M

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.15 trang 40 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF