YOMEDIA

Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 89 sách GK Hóa lớp 12

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Các chất phản ứng tạo muối Fe(II) là: FeCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, HCl

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Chai Chai

    Đem hòa tan 2,7g kim loại A trong 50g dung dịch HCl được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần 50g dung dịch NaOH 8%, được dung dịch Y. Trong dung dịch Y, NaCl có nồng độ 5,71%. Tìm kim loại A và nồng độ dung dịch HCl đã dùng và tính nồng độ muối của A trong dd Y.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Đan Nguyên

    Kim loại R có hóa trị 2 không đổi. Hòa tan hết 4,0g kim loại R vào dd HCl dư. toàn bộ khí H2 sinh ra cho từ từ qua ống sứ đựng 14,4g CuO, sau phản ứng CuO còn dư . Mặt khác nếu cho 22,2g hỗn hợp gồm Zn và R hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 13,44 lít khí H2. xác định kim loại R

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA