RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 89 sách GK Hóa lớp 12

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Các chất phản ứng tạo muối Fe(II) là: FeCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, HCl

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1