YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.13 trang 39 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.13 trang 39 SBT Hóa học 12

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau CuSO4, AlCl3, Pb(NO3)2, ZnCl2, KNO3, AgNO3. Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có). Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.13

Fe tác dụng được với các muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3

Fe + CuSO4 →FeSO4+ Cu

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Fe là chất khử, CuSO4 là chất oxi hoá

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Fe + Pb2+ → Fe2+ + Pb

Fe là chất khử, Pb(NO3)2 là chất oxi hóa

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 2Ag→ Fe2+ + 2Ag

Fe là chất khử, AgNO3 là chất oxi hóa

Nếu AgNO3 dư ta có pứ:

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.13 trang 39 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF