YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 18 Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 18 Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại bao hàm các dạng bài kim loại phản ứng với dung dịch muối, kim loại, oxit kim loại tác dụng với axit loãng, axit có tính oxi hóa... Cùng thử sức mình qua các bài ôn lí thuyết và vận dụng sau đây.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON