RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 89 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 89 sách GK Hóa lớp 12

Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giới thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch và để một thời gian cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

Sau khi phản ứng kết thúc ta lọc lấy Cu và thu được dung dịch FeSO4 không lẫn tạp chất.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 89 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1