YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.18 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.18 trang 40 SBT Hóa học 12

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.8

Khối lượng kim loại tăng là : 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng trước.

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

0,01 → 0,01 (mol)

Mg phản ứng hết làm khối lượng tăng là :

64 . 0,01 - 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của Fe làm khối lượng tăng thêm là : 0,52 - 0,40 = 0,12(g)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol → 0,12 g

x = 0,12/8 = 0,015 mol

Số mol Fe ban đầu là 1,12/56 = 0,02 mol > 0,015 mol

Vậy Fe còn dư và CuSO4 hết.

Nồng độ mol của CuSO4 là:

\(\frac{{\left( {0,01{\rm{ }} + {\rm{ }}0,015} \right).1000}}{{250}} = 0,1M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.18 trang 40 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF