YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12

Tiến hành hai thí nghiệm sau :

- Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.

- Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hộ giữa V1 và V2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.21

Do Fe dư nên cả hai trường hợp muối đều phản ứng hết.

Thí nghiệm 1: khối lượng rắn thu được là:

m1 = m + (64-56).V(gam)

Thí nghiệm 2 : khối lượng rắn thu được là:

m2 = m + (108.0,1V2 - 56.0,1V2/2) (g)

mà m1 = m2 ⇒ V= V2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.21 trang 40 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF