YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.22 trang 40 SBT Hóa học 12

Bài tập 18.22 trang 40 SBT Hóa học 12

Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.22

Đặt x, y lần lượt là số mol Fe và Mg

Sử dụng phương trình cho - nhận e và áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có

Fe → Fe3+ + 3e

 x                3x (mol)

N+5 + 3e → N+2

         0,12 → 0,04

Mg → Mg2+ + 2e

 y    →           2y mol

Ta có 3x + 2y = 0,12

Mặt khác khối lượng hỗn hợp: mhh = 56x + 24y = 1,84

Giải hệ ta có x = 0,02; y = 0,03

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.22 trang 40 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF