ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 80 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

a. CH3CH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONH4, anbumin.

b. C6H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2NH, anbumin.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Câu a:

Dùng quỳ tím nhận ra CH3NH2 do làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Đun nhẹ dung dịch nhận ra anbumin do có hiện tượng đông tụ.

Hai dung dịch còn lại cho tác dụng NaOH nhận ra CH3COONH4 do tạo khí mùi khai làm xanh quỳ tím ẩm.

CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH+ H2O

Glyxin có phản ứng nhưng không tạo khí.

H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

Câu b:

Đun nhẹ các dung dịch nhận ra anbumin

Dùng quỳ tím nhận ra (CH3)2NH

Dùng dung dịch Br2 nhận ra anilin

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1