YOMEDIA
UREKA

Bài tập 12.5 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.5 trang 25 SBT Hóa học 12

Nhận xét nào sau đây là không đúng

A. Phân tử mọi amin đơn chức đều có số lẻ nguyên tử hiđro

B. Dung dịch mọi amin đều làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

C. Lực bazơ của đimetylamin mạnh hơn metylamin

D. Lực bazơ của điphenylamin yếu hơn phenylamin

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Anilin có tính bazơ nhưng không làm đổi màu quỳ tím cũng không làm hồng phenolphtalein do tính bazơ của nó yếu hơn amoniac. 

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON