YOMEDIA

Hoá Học 12 Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trong chương này, HOC247 sẽ giúp các em hiểu thế nào là amin? Cách phân loại và cách gọi tên cũng những tính chất vật lý, hóa học thú vị của amin. Ngoài ra tài liệu còn cung cấp đầy đủ lý thuyết về aminoaxit - protein một cách ngắn gọn dễ hiểu cùng với đó là các phương pháp giải bài tập cho từng phần và các bài tập vận dụng. Mời các em cùng tham khảo!

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF