YOMEDIA

Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. C6H5 - NH2.    

B. (C6H5)2NH.

C. p-CH3 - C6H4 - NH2.    

D. C6H5 - CH2 - NH2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.6

Amin thơm < amoniac < amin bậc I< amin bậc II

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  1.Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2H5O2N. X tác dụng được cả với  HCl và Na2O. Y tác dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT đúng của X, Y, Z  là:

  A. X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH)           

  B. X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2),            Z (CH2NH2COOH)

  C. X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2)           

  D. X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4)


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho dung dịch chứa các chất sau :X1 : C6H5 - NH2; X2 : CH3 - NH2; X3 : NH2 - CH2 – COOH; X4 : HOOC-CH2-CH2-CHNH2COOH; X5 : H2N- CH2-CH2-CH2-CHNH2COOH.              

  Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?

  A. X1, X2, X5                                                B. X2, X3, X4           

  C. X2, X5                                           D. X1, X3, X5


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA