YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. C6H5 - NH2.    

B. (C6H5)2NH.

C. p-CH3 - C6H4 - NH2.    

D. C6H5 - CH2 - NH2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.6

Amin thơm < amoniac < amin bậc I< amin bậc II

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF