YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 80 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 80 SGK Hóa 12 nâng cao

a. So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit và protein

b. So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 80

Câu a:

Amin là chất hữu cơ mà phân tử có nguyên tử N liên kết với 1,2 hay 3 gốc hidrocacbon

Amino axit là chất mà phân tử có chứa đồng thời hai loại nhóm chức là –COOH và –NH2

Protein : Hợp chất cao phân tử tạp từ các amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit –CO-NH-

Câu b:

So sánh tính chất hóa học của amin và amin axit

Amin có tính bazo: R-NH2 + HCl → RNH3Cl

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 80 SGK Hóa 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF