YOMEDIA

Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

A. 16,5g    

B.14,3g    

C.8,9g    

D.15,7g

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NOtác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) ⇒ CTPT hai muối là HCOONH3CH3, CH3COONH4

HCOONH3CH+ NaOH →HCOONa + CH3NH+ H2O

CH3COONH+ NaOH → CH3COONa + NH+ H2O

nNH3 = x, nCH3NH2 = y

nhhkhi = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

mhhkhi = 0,2×13,75× 2= 5,5g

ta có hệ phương trình x + y = 0,2x + y = 0,2. 17. x+31.y = 5,5

⇒ x = 0,05 mol; y = 0,15 mol

⇒ nHCOONa= 0,15 mol, nCH3COONa = 0,05mol 

mHCOONa = 10,2 gam; mCH3COONa = 4,1 gam

mmuối=14,3g 

⇒  Chọn B 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  Help me mn ới ới ...

  Hỗn hợp M gồm H2NR(COOH)x và CnH2n+1COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:

       A. 0,06 mol.                        B. 0,08 mol.                     C. 0,07 mol.                      D. 0,05 mol.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Câu này mn giúp vs nha....

  Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E như sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  A

  Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

  Kết tủa Ag trắng sáng

  B

  Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, đun nóng

  Kết tủa Cu2O đỏ gạch

  C

  Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch xanh lam

  D

  Nước Br2

  Mất màu dung dịch Br2

  E

  Qùy tím

  Hóa xanh

  Các chất A, B, C, D, E lần lượt là:

       A. Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin.

       B. Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucozơ, metyl amin.

       C. Metanal, glucozơ, axit metanoic, fructozơ, metyl amin.

       D. Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucozơ.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA