YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

A. 16,5g    

B.14,3g    

C.8,9g    

D.15,7g

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NOtác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) ⇒ CTPT hai muối là HCOONH3CH3, CH3COONH4

HCOONH3CH+ NaOH →HCOONa + CH3NH+ H2O

CH3COONH+ NaOH → CH3COONa + NH+ H2O

nNH3 = x, nCH3NH2 = y

nhhkhi = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

mhhkhi = 0,2×13,75× 2= 5,5g

ta có hệ phương trình x + y = 0,2x + y = 0,2. 17. x+31.y = 5,5

⇒ x = 0,05 mol; y = 0,15 mol

⇒ nHCOONa= 0,15 mol, nCH3COONa = 0,05mol 

mHCOONa = 10,2 gam; mCH3COONa = 4,1 gam

mmuối=14,3g 

⇒  Chọn B 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON