ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

A. 16,5g    

B.14,3g    

C.8,9g    

D.15,7g

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NOtác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) ⇒ CTPT hai muối là HCOONH3CH3, CH3COONH4

HCOONH3CH+ NaOH →HCOONa + CH3NH+ H2O

CH3COONH+ NaOH → CH3COONa + NH+ H2O

nNH3 = x, nCH3NH2 = y

nhhkhi = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

mhhkhi = 0,2×13,75× 2= 5,5g

ta có hệ phương trình x + y = 0,2x + y = 0,2. 17. x+31.y = 5,5

⇒ x = 0,05 mol; y = 0,15 mol

⇒ nHCOONa= 0,15 mol, nCH3COONa = 0,05mol 

mHCOONa = 10,2 gam; mCH3COONa = 4,1 gam

mmuối=14,3g 

⇒  Chọn B 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.11 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Thị Nhàn

  1.Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: CH3NH2, H2NCOOH, CH3COONH4, anbumin.

  A. Dùng quỳ tím, dùng dd HNO3 đặc , dùng dd NaOH

  B. Dùng quỳ tím, dùng Ca(OH)2

  C. Dùng Cu(OH)2 , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH

  D. Dùng quỳ tím, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  can chu

  1.Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết :

  X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl

  Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

  A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH

  D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1.Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là:

  A. axit β-aminopropionic                                B. mety aminoaxetat

  C. axit α- aminopropionic                               D. amoni acrylat


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  1.Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2H5O2N. X tác dụng được cả với  HCl và Na2O. Y tác dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT đúng của X, Y, Z  là:

  A. X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH)           

  B. X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2),            Z (CH2NH2COOH)

  C. X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2)           

  D. X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4)


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho dung dịch chứa các chất sau :X1 : C6H5 - NH2; X2 : CH3 - NH2; X3 : NH2 - CH2 – COOH; X4 : HOOC-CH2-CH2-CHNH2COOH; X5 : H2N- CH2-CH2-CH2-CHNH2COOH.              

  Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?

  A. X1, X2, X5                                                B. X2, X3, X4           

  C. X2, X5                                           D. X1, X3, X5


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1