YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.7 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.7 trang 25 SBT Hóa học 12

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

A. CH3NH2.

B. NH2 - CH2 - COOH.

C. HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH.

D. CH3COONa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.7

CH3COONa, CH3NH2 làm quỳ tím chuyển xanh

HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH làm quỳ tím chuyển màu hồng

NH2 - CH2 - COOH không làm đổi màu quỳ tím

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON