YOMEDIA

Bài tập 12.7 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.7 trang 25 SBT Hóa học 12

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

A. CH3NH2.

B. NH2 - CH2 - COOH.

C. HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH.

D. CH3COONa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.7

CH3COONa, CH3NH2 làm quỳ tím chuyển xanh

HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH làm quỳ tím chuyển màu hồng

NH2 - CH2 - COOH không làm đổi màu quỳ tím

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1.Axit glutamic (HCOO(CH2)2CH(NH2)COOH) là chất:

  A. Chỉ có tính axit                              B. Chỉ có tính bazo

  C. Lưỡng tính                                     D. Trung tính


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, mạch hở đều chứa (C, H, O), trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm OH, CHO, COOH. Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là:

  A.1,24

  B.2,98

  C.1,22

  D.1,50

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA