ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

Hỗn hợp A ở thể lỏng chứa hexan và một amin đơn chức. Làm bay hơi 11,6 g A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,8 g oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất. Trộn 4,64 g A với m gam O2 (lấy dư) rồi đốt cháy. Sau phản ứng thu được 6,48 g nước và 7,616 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư. Dẫn hỗn hợp khí này qua dung dịch NaOH (có dư) thì thể tích còn lại là 1,344 lít (các thể tích ở đktc).

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của amin trong hỗn hợp A.

b) Tính m.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.15

 
 

a) Số mol hai chất trong 11,6g A = 4,8/32 = 0,15 mol

Số mol hai chất trong 4,64g A = 0,15. 4,64/11,6 = 0,6 mol

2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

CxHyOz + (x+y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

Số mol H2O = 6,4/18 = 0,36 mol

mH = 0,36 x 2 = 0,72g

Số mol CO2 + N2 + O2 còn dư = 7,616/22,4 = 0,34 mol

Số mol N2 + O2 còn dư = 1,344/22,4 = 0,06

số mol CO2 = 0,34-0,06 = 0,28mol

→ m C = 0,28.12= 3,36g

→ m N trong 4,64 g A = 4,64-3,36-0,72 = 0,56g

Số mol CxHyN = 0,56/14 = 0,04 mol

→ n C6H14 = 0,06- 0,04= 0,02mol

Khi đốt 0,02 mol C6H14 sinh ra 0,12 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Vậy khi đốt 0,04 mol CxHyN số mol CO2 sinh ra là 0,28 - 0,12 = 0,16 mol

Số mol H2O là: 0,36- 0,14= 0,22 mol

Vậy x = 0,016/0,04 = 4; y/2 = 0,22/0,4 = 5,5 => y = 11

Công thức phân tử là C4H11N.

Các công thức cấu tạo :

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - NH2 butylamin

CH3- CH(CH3)-CH2-NH2 isobutylamin

CH3-CH2-CH(CH3)-NH2 sec-butylamin

CH3 - CH2 - CH2 - NH - CH3 metylpropylamin

CH3 – CH(CH3) - NH - CH3 metylisopropylamin

CH3 - CH2 - NH - CH2 - CH3 đietylamin

CH3 – N(CH3) -CH2 -CH3 etylđimetylamin

%mC4H11N = 0,04.73/4,64 . 100% = 62,93%

b) Khối lượng O trong 0,36 mol H2O là : 0,36.16 = 5,76 (g)

Khối lượng O trong 0,28 mol CO2 là : 0,28.32 = 8,96 (g)

Số mol O2 còn dư : 0,06 - 0,56/28 = 0,04 mol

Khối lượng O2 còn dư : 0,04.32 = 1,28 (g).

Khối lượng O2 ban đầu : m = 5,76 + 8,96 + 1,28 = 16 (g).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thiện Hải

  Mọi người ơi, bài lí thuyết amin này đáp án là gì vậy ạ? Giúp mình với. Cảm ơn. Cám ơn. Thank you, every body. smiley

  Những nhận xét nào trong các nhận xét sau là đúng?
  (1) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc.
  (2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.
  (3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.
  (4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac.

  A. (1), (2), (4).

  B. (2), (3), (4).

  C. (1), (2), (3).

  D. (1), (2).

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1