ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.8 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.8 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn nhất

A. Benzen    

B. Toluen

C. Axit benzoic    

D. Anilin

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.8

 
 

Axit benzoic (C6H5−COOH) do có nhóm thế −COOH hút e nên phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn hơn.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.8 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh duy

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh vương

  các cao thủ giải em bài này với ạ . em cảm ơn trước =))))))))) 

  Hỗn hợp X gồm đipeptit A và tetrapeptit B. Phần trăm khối lượng nitơ trong A và B theo thứ tự là 19,178% và 21,538%. Thủy phân hoàn hỗn hợp X thu được glyxin và alanin. Đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b = 0,25a + c. Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Câu 14.: Hỗn hợp X gồm 3 ancol no đơn chức mạch hở và glixerol trong đó oxi chiếm 39,785% khối lượng hỗn hợp . m gam hỗn hợp X hoà tan tối đa 7,84 gam Cu(OH)2 . Đốt m gam hỗn hợp X cần 37,408 lít O2(đktc). Phần trăm khối lượng glixerol trong hỗn hợp X là

  A. 47,67% 
  B. 49,00% 
  C. 49,46% 
  D. 50,41%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 1 :

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  Bài 2 :

  Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

  a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

  b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

  Bài 3 :

  Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì tỷ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.

  a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử của A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại α-amino axit.

  b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế, khi

  – Thay đổi vị trí nhóm amoni.

  – Thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí α .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

  A. C6H5NH2;

  B. H2N-CH2-COOH;

  C. CH3CH2CH2NH2;

  D. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1