YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.8 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.8 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn nhất

A. Benzen    

B. Toluen

C. Axit benzoic    

D. Anilin

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.8

Axit benzoic (C6H5−COOH) do có nhóm thế −COOH hút e nên phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn hơn.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.8 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON