ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12

Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.12

 
 

Từ hai amino axit là glyxin và alanin có thể tạo ra 6 tripeptit sau đây :

H2N - CH2 - CO - NH - CH2 - CO - NH- CH(CH3) - COOH

H2N - CH(CH3) - CO - NH - CH2 - CO - NH - CH2 - COOH

H2N - CH2 - CO - NH - CH(CH3) - CO - NH - CH2 - COOH

H2N - CH(CH3) - CO - NH - CH(CH3) - CO- NH - CH2 - COOH

H2N - CH2 - CO - NH - CH(CH3) - CO - NH - CH(CH3) - COOH

H2N - CH(CH3) - CO - NH - CH2 - CO - NH - CH(CH3) - COOH.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh hằng

  'Anilin tác dụng với HNO3 ( tỉ lệ 1:1) sinh o-nitroanilin hoặc p-nitroanilin là sản phẩm chính'

   

  câu nói trên là đúng hay sai vậy thầy.  em sợ nhóm NO2 đính ở vòng sẽ làm mất tác dụng

  của nhóm NH2 trong anilin ( hay có thể nói là NH2 bị mất đi) đúng không ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần

  giúp em với: hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ đơn chức Y và Z có thành phần nguyên tố (C,H,O). Cho 0,27 mol A phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1,95 M đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được là 2 muối và C2H4(OH)2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 16,38 gam hỗn hợp A trong oxi thì thu được 20,496lit CO2(đktc) và 9,72gam H20. Xác định công thức cấu tạo của Y và Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho các dung dịch: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClNH3 –CH2COOH, HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH, NH2CH2COONa. Số lượng các dung dịch có pH<7 là:

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol n: nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là;

       A. 110,28.                     B. 116,28.                     C. 104,28.                     D. 109,5.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngọc Long

  Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N , thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Y gồm 2 amin. Biết phân tử khối trung bình của X là 73,6 đvC , phân tử khối trung bình của Y có giá trị là ?????

  A. 38,4    

  B. 36,4

  C. 42,4

  D. 39,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1