YOMEDIA

Hóa học 12 Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

Cùng nhau rèn luyện và khắc sâu kiến thức, hoàn thiện kĩ năng tính toán thông qua bài Hóa học 12 Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein. Các câu hỏi liên quan đến một số Amin đặc biệt, ứng dụng của amin, các đặc điểm so sánh như tính bazơ, độ pH, nhiệt độ sôi,... và một số bài tập của amino axit tác dụng với axit hoặc kiềm, thủy phân peptit...

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF