YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.16 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.16 trang 26 SBT Hóa học 12

Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư. Các thể tích đo ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch NaOH (dư) thì còn lại hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 15,5.

a) Xác định công thức đơn giản nhất của X.

b) Xác định công thức phân tử, biết rằng phân tử khối của X là 91.

Viết công thức cấu tạo và tên của X, biết rằng X là muối, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.16

a) Đặt lượng CO2 là a mol, lượng N2 là b mol, lượng O2 còn dư là c mol.

Ta có : a + b + c = 5,6/22,4 = 0,25 mol (1)

44a + 28b + 32c = 4,55 + 6,44/22,4 x 32 - 4,05 = 9,7 (2)

(28b + 32c)/(b+c) = 15,5.2 = 31 (3)

Giải hệ phương trình, tìm được : a = 0,15 ; b = 0,025 ; c = 0,075.

Khối lượng C trong 4,55 g X : 0,15.12 = 1,8 (g).

Khối lượng H trong 4,55 g X : 2,4.0,5/18 = 0,45g

Khối lượng N trong 4,55 g X : 0,025.28 = 0,7 (g).

Khối lượng O trong 4,55 g X : 4,55 - 1,8 - 0,45 - 0,7 = 1,6 (g).

Chất X có dạng CxHyNzOt.

x : y : z : t = 1,8/2 : 0,45/1 : 0,7/14 : 1,6/16

= 0,15:0,45:0,05:0,10 = 3:9: 1 :2

Công thức đơn giản nhất của X là C3H9NO2.

b) Vì M = 91 nên công thức phân tử của X cũng là C3H9NO2. Các công thức cấu tạo phù hợp :

CH3 - CH2 – COO- (NH4)+ 

 amoni propionat  

CH3 – COO-(CH3NH3)+

metylamoni axetat

HCOO-(C2H5NH3)+ 

etylamoni fomat     

HCOO-((CH3)2NH2)+ 

đimetylamoni fomat

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.16 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Co Nan

  Cho các dung dịch: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClNH3 –CH2COOH, HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH, NH2CH2COONa. Số lượng các dung dịch có pH<7 là:

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol n: nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là;

       A. 110,28.                     B. 116,28.                     C. 104,28.                     D. 109,5.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngọc Long

  Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N , thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Y gồm 2 amin. Biết phân tử khối trung bình của X là 73,6 đvC , phân tử khối trung bình của Y có giá trị là ?????

  A. 38,4    

  B. 36,4

  C. 42,4

  D. 39,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

  A. H2N-CH2-COOH          B. CH3COOH                   C. C2H5NH2                         D. C6H5NH2

  Mong các bạn giúp đỡ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Help me mn ới ới ...

  Hỗn hợp M gồm H2NR(COOH)x và CnH2n+1COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:

       A. 0,06 mol.                        B. 0,08 mol.                     C. 0,07 mol.                      D. 0,05 mol.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Câu này mn giúp vs nha....

  Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E như sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  A

  Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

  Kết tủa Ag trắng sáng

  B

  Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, đun nóng

  Kết tủa Cu2O đỏ gạch

  C

  Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch xanh lam

  D

  Nước Br2

  Mất màu dung dịch Br2

  E

  Qùy tím

  Hóa xanh

  Các chất A, B, C, D, E lần lượt là:

       A. Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin.

       B. Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucozơ, metyl amin.

       C. Metanal, glucozơ, axit metanoic, fructozơ, metyl amin.

       D. Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucozơ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Thuy

  Help me! mọi người ơi!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn nhiều nhiều.

  Hỗn hợp E gồm amin X có công thức dạng CnH2n+3N và amino axit Y có công thức dạng CnH2n+1O2N (trong đó số mol X gấp 1,5 lần số mol Y). Cho 14,2 gam hỗn hợp E tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 21,5 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cho 14,2 gam hỗn hợp E tác dụng với một lượng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Truc Ly

  Bữa nay Thầy cô hay ra bài kiểu bài tập mà đáp án lại như trắc nghiệm nè mọi người. Như thế này khó hơn bài tập mình thường. Mọi người giúp em với ạ.

  Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây đúng?

  A. X là amin bậc 2.

  B. Số nguyên tử H trong phân tử X là 7.

  C. Số nguyên tử C trong phân tử X là 3.

  D. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên của X là 1.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Mọi người ơi, bài lí thuyết amin này đáp án là gì vậy ạ? Giúp mình với. Cảm ơn. Cám ơn. Thank you, every body. smiley

  Những nhận xét nào trong các nhận xét sau là đúng?
  (1) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc.
  (2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.
  (3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.
  (4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac.

  A. (1), (2), (4).

  B. (2), (3), (4).

  C. (1), (2), (3).

  D. (1), (2).

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF