YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.9 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.9 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng

A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit hoặc kiềm hoặc enzim

B. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

C. Khi protein thủy phân không hoàn toàn thì tạo ra các chuỗi peptit

D. Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các a-amino axit

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.9

Protein phân làm hai loại: 

Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc \(\alpha \)\ amino axit.

Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein như axit nucleic, lipit...

⇒ Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các αα- amino axit là sai

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.9 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON