ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.9 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.9 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng

A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit hoặc kiềm hoặc enzim

B. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

C. Khi protein thủy phân không hoàn toàn thì tạo ra các chuỗi peptit

D. Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các a-amino axit

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.9

 
 

Protein phân làm hai loại: 

Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc \(\alpha \)\ amino axit.

Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein như axit nucleic, lipit...

⇒ Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các αα- amino axit là sai

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.9 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z ( C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gờm hai khid đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị m.

  A 11,8 

  B 12,5

  C 14,7

  D 10,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Hoa

  Hỗn hợp X gồm Glyxin, Alanin, axit glutamic( trong đó ng. tố O chiếm 41,2% về khối lượng).Cho m gam X tác dụng vs dd NaOH dư thu đc 20,532 gam muối.Tính giá trị của m?

  Ai giải giúp mình vs... mình ko hiểu cái chỗ O nó cho lm j cả ​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Số nhóm amino và số nhóm cacboxul có trong phân tử axit glutamic tương ứng là:

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Lan Ha

  1.Cho các chất sau đây:

  (1) CH3-CH(NH2)-COOH                           (2) OH-CH2-COOH                

  (3) CH2O và C6H5OH                              (4) C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2

  (5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2

  Các trường hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

  A. 1, 2                                     B. 3, 5

  C. 3, 4                                     D. 1, 2, 3, 4, 5.


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1