ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.2 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.2 trang 24 SBT Hóa học 12

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2 ?

A. Phenylamin    

B. Benzylamin.

C. Anilin    

D. Phenylmetylamin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.2

 
 

Benzylamin:  C6H5-CH2-NH2

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.2 trang 24 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1