YOMEDIA

Bài tập 12.2 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.2 trang 24 SBT Hóa học 12

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2 ?

A. Phenylamin    

B. Benzylamin.

C. Anilin    

D. Phenylmetylamin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.2

Benzylamin:  C6H5-CH2-NH2

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.2 trang 24 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh

  Số nhóm amino và số nhóm cacboxul có trong phân tử axit glutamic tương ứng là:

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Lan Ha

  1.Cho các chất sau đây:

  (1) CH3-CH(NH2)-COOH                           (2) OH-CH2-COOH                

  (3) CH2O và C6H5OH                              (4) C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2

  (5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2

  Các trường hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

  A. 1, 2                                     B. 3, 5

  C. 3, 4                                     D. 1, 2, 3, 4, 5.


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA