YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.14 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.14 trang 26 SBT Hóa học 12

Chất X là một muối có công thức phân tử C3H10N2O3. Khi cho X tác dụng với KOH ta thu được một amin bậc ba và các chất vô cơ.

Hãy viết công thức cấu tạo và tên của chất X.

Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X và KOH.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.14

Chất X có CTCT: [(CH3)3NH]+NO3-

                       Trimetylamoninitrat

[(CH3)3NH]+NO3- + KOH → (CH3)3N + KNO3 + H2O

                                      Trimetylamin

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.14 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z ( C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gờm hai khid đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị m.

  A 11,8 

  B 12,5

  C 14,7

  D 10,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Hỗn hợp X gồm Glyxin, Alanin, axit glutamic( trong đó ng. tố O chiếm 41,2% về khối lượng).Cho m gam X tác dụng vs dd NaOH dư thu đc 20,532 gam muối.Tính giá trị của m?

  Ai giải giúp mình vs... mình ko hiểu cái chỗ O nó cho lm j cả ​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Số nhóm amino và số nhóm cacboxul có trong phân tử axit glutamic tương ứng là:

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Lan Ha

  1.Cho các chất sau đây:

  (1) CH3-CH(NH2)-COOH                           (2) OH-CH2-COOH                

  (3) CH2O và C6H5OH                              (4) C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2

  (5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2

  Các trường hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

  A. 1, 2                                     B. 3, 5

  C. 3, 4                                     D. 1, 2, 3, 4, 5.


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  1.

  Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :

  A. CH3NH2                                                                             B. C6H5ONa

  C. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH                                      D. H2NCH2COOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  1.Cho các phản ứng:

  H2N - CH2 - COOH + HCl  à  H3N+- CH2 – COOHCl-

  H2N - CH2 - COOH + NaOH  à  H2N - CH2 - COONa + H2O.

  Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic:

  A. có tính chất lưỡng tính.

  B. chỉ có tính axit.

  C. chỉ có tính bazơ.

  D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  1.Những chất nào sau đây lưỡng tính :

  A. NaHCO3                                        B. H2N-CH2-COOH     

  C. CH3COONH4                                D. Cả A, B, C 

  Help Me!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  1.Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: CH3NH2, H2NCOOH, CH3COONH4, anbumin.

  A. Dùng quỳ tím, dùng dd HNO3 đặc , dùng dd NaOH

  B. Dùng quỳ tím, dùng Ca(OH)2

  C. Dùng Cu(OH)2 , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH

  D. Dùng quỳ tím, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1.Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết :

  X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl

  Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

  A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH

  D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1.Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là:

  A. axit β-aminopropionic                                B. mety aminoaxetat

  C. axit α- aminopropionic                               D. amoni acrylat


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  1.Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2H5O2N. X tác dụng được cả với  HCl và Na2O. Y tác dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT đúng của X, Y, Z  là:

  A. X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH)           

  B. X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2),            Z (CH2NH2COOH)

  C. X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2)           

  D. X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4)


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho dung dịch chứa các chất sau :X1 : C6H5 - NH2; X2 : CH3 - NH2; X3 : NH2 - CH2 – COOH; X4 : HOOC-CH2-CH2-CHNH2COOH; X5 : H2N- CH2-CH2-CH2-CHNH2COOH.              

  Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?

  A. X1, X2, X5                                                B. X2, X3, X4           

  C. X2, X5                                           D. X1, X3, X5


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1.Axit glutamic (HCOO(CH2)2CH(NH2)COOH) là chất:

  A. Chỉ có tính axit                              B. Chỉ có tính bazo

  C. Lưỡng tính                                     D. Trung tính


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, mạch hở đều chứa (C, H, O), trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm OH, CHO, COOH. Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là:

  A.1,24

  B.2,98

  C.1,22

  D.1,50

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  'Anilin tác dụng với HNO3 ( tỉ lệ 1:1) sinh o-nitroanilin hoặc p-nitroanilin là sản phẩm chính'

   

  câu nói trên là đúng hay sai vậy thầy.  em sợ nhóm NO2 đính ở vòng sẽ làm mất tác dụng

  của nhóm NH2 trong anilin ( hay có thể nói là NH2 bị mất đi) đúng không ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  giúp em với: hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ đơn chức Y và Z có thành phần nguyên tố (C,H,O). Cho 0,27 mol A phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1,95 M đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được là 2 muối và C2H4(OH)2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 16,38 gam hỗn hợp A trong oxi thì thu được 20,496lit CO2(đktc) và 9,72gam H20. Xác định công thức cấu tạo của Y và Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON