RANDOM

Bài tập 4 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 80 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg.

Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Khi thuỷ phân không hoàn toàn Brađikinin có thể thu được 5 tripeptit có chứa Phe:

Pro-Gly-Phe; Gly-Phe-Ser, Phe-Ser-Pro; Ser-Pro-Phe; Pro-Phe-Arg

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • thủy tiên

  Câu 14.: Hỗn hợp X gồm 3 ancol no đơn chức mạch hở và glixerol trong đó oxi chiếm 39,785% khối lượng hỗn hợp . m gam hỗn hợp X hoà tan tối đa 7,84 gam Cu(OH)2 . Đốt m gam hỗn hợp X cần 37,408 lít O2(đktc). Phần trăm khối lượng glixerol trong hỗn hợp X là

  A. 47,67% 
  B. 49,00% 
  C. 49,46% 
  D. 50,41%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 1 :

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  Bài 2 :

  Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

  a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

  b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

  Bài 3 :

  Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì tỷ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.

  a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử của A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại α-amino axit.

  b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế, khi

  – Thay đổi vị trí nhóm amoni.

  – Thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí α .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA