YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 80 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg.

Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Khi thuỷ phân không hoàn toàn Brađikinin có thể thu được 5 tripeptit có chứa Phe:

Pro-Gly-Phe; Gly-Phe-Ser, Phe-Ser-Pro; Ser-Pro-Phe; Pro-Phe-Arg

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON