YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.3 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.3 trang 24 SBT Hóa học 12

Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N ?

A. 3 chất    

B. 4 chất

C. 5 chất    

D. 6 chất

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.3

CH3CH2CH(NH2)COOH

CH3CH(NH2)CH2COOH

NH2CH2CH2CH2COOH

(CH3)2C(NH2)COOH

H2NCH2(CH3)CHCOOH

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.3 trang 24 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF