YOMEDIA
UREKA

Bài tập 12.10 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.10 trang 25 SBT Hóa học 12

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2; 2,80 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25g H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H9N.    

B. C3H7N.    

C. C2H7N.    

D. C3H9N.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.10

nCO2=16,8 : 22,4 = 0,75 mol

nH2O=20,25 : 18 = 1,125 mol

nN2=2,8 : 22,4 = 0,125 mol

Gọi công thức của amin là: CxHyN

CxHyN+(x+y/2)O→ xCO+ y/2H2O + 12N2

namin=2nN2= 0,25 mol

⇒ x= 0,75 : 0,25 = 3

\(y = \frac{{2.1,125}}{{0,25}} = 9\)

CTPT của amin là C3H9N

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.10 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON