ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.10 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.10 trang 25 SBT Hóa học 12

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2; 2,80 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25g H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H9N.    

B. C3H7N.    

C. C2H7N.    

D. C3H9N.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.10

 
 

nCO2=16,8 : 22,4 = 0,75 mol

nH2O=20,25 : 18 = 1,125 mol

nN2=2,8 : 22,4 = 0,125 mol

Gọi công thức của amin là: CxHyN

CxHyN+(x+y/2)O→ xCO+ y/2H2O + 12N2

namin=2nN2= 0,25 mol

⇒ x= 0,75 : 0,25 = 3

\(y = \frac{{2.1,125}}{{0,25}} = 9\)

CTPT của amin là C3H9N

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.10 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hạ Lan

  1.

  Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :

  A. CH3NH2                                                                             B. C6H5ONa

  C. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH                                      D. H2NCH2COOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trịnh Lan Trinh

  1.Cho các phản ứng:

  H2N - CH2 - COOH + HCl  à  H3N+- CH2 – COOHCl-

  H2N - CH2 - COOH + NaOH  à  H2N - CH2 - COONa + H2O.

  Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic:

  A. có tính chất lưỡng tính.

  B. chỉ có tính axit.

  C. chỉ có tính bazơ.

  D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  1.Những chất nào sau đây lưỡng tính :

  A. NaHCO3                                        B. H2N-CH2-COOH     

  C. CH3COONH4                                D. Cả A, B, C 

  Help Me!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  1.Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: CH3NH2, H2NCOOH, CH3COONH4, anbumin.

  A. Dùng quỳ tím, dùng dd HNO3 đặc , dùng dd NaOH

  B. Dùng quỳ tím, dùng Ca(OH)2

  C. Dùng Cu(OH)2 , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH

  D. Dùng quỳ tím, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1.Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết :

  X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl

  Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

  A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH

  D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1