YOMEDIA

Bài tập 12.4 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.4 trang 24 SBT Hóa học 12

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH ?

A. Axit 2-metyl-3-aminobutanoic.

B. Valin.

C. Axit 2-amino-3-metylbutanoic

D. Axit α-aminoisovaleric.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.4

Valin là tên thường , Axit 2-amino-3-metylbutanoic là tên thay thế , Axit α-aminoisovaleric là tên bán hệ thống của CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH

⇒ Chọn  A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.4 trang 24 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hồng trang

  1.Những chất nào sau đây lưỡng tính :

  A. NaHCO3                                        B. H2N-CH2-COOH     

  C. CH3COONH4                                D. Cả A, B, C 

  Help Me!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  1.Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: CH3NH2, H2NCOOH, CH3COONH4, anbumin.

  A. Dùng quỳ tím, dùng dd HNO3 đặc , dùng dd NaOH

  B. Dùng quỳ tím, dùng Ca(OH)2

  C. Dùng Cu(OH)2 , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH

  D. Dùng quỳ tím, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA