ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.1 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.1 trang 24 SBT Hóa học 12

Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N ?

A. 3 chất.    

B. 4 chất.

C. 7 chất.    

D. 8 chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.1

 
 

(CH3)2NCH2CH(CH3)2

(CH3)2NCH2CH2CH2CH3

(CH3)2NCH(CH3)CH2CH3

(CH3)2NC(CH3)3

C2H5N(CH3)CH2CH2CH3

C2H5N(CH3)CH(CH3)2

C2H5N(C2H5)2   

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 24 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1