ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 80 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Khối lượng các gốc glyxyl (từ glixin) chiếm 50%khối lượng tơ tằm (Fibroin). Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên 1 kg tơ.

b. Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa 0,16% lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a: Để tạo nên 1kg tơ tằm mà khối lượng glyxin chiếm 50% khối lượng tơ cần một lượng glyxin là 

\(\frac{50}{100}.1 = 0,5 \ kg\)

Câu b: Phân tử khối của protein 

\(M_{protein} = \frac{32}{0,16} \times 100 = 20.000\) (đvC)

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 80 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1